Menu Zavrieť

Kontakt

Kontaktné údaje

info@tetrasport.sk
+421 917 099 422

Prevádzkovateľ

TETRALOGOS S.R.O.
Tupolevova 1008/14,
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

IČO: 52028895
DIČ: 2120868134

Zapísaná v OR Bratislava I, odd. Sro, vl.č.132468/B
spoločnosť nie je platcom DPH

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj:
Prievozská 32,
827 99 Bratislava
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel: 02/58272 130 – 3

Platobné údaje

FIO BANKA, A.S.
IBAN: SK23 8330 0000 0021 0152 8153
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Číslo objednávky slúži ako variabilný symbol pri úhrade objednávky